Οι υπηρεσίες μας συνεχίζουν και μετά την πώληση ώστε να εγγυόμαστε στους συνεργάτες μας την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγής τους.
Τεχνική υποστήριξη

Τεχνική υποστήριξη

Τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού τυποποίησης και επεξεργασίας, περιοδικός έλεγχος μηχανημάτων και συντήρηση.
Επαγγελματική Υποστήριξη

Επαγγελματική Υποστήριξη

16ώρες / 7ημέρες